Zdroj: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=46  •  Vydané: 20.2.2012 7:21  •  Autor: Jirko

Organizačné stretnutie - Jar 2012

Mládež Tatranská !

Organizačné stretnutie ohľadom jarnej exkurzie do Račkovej doliny bude v stredu 29.2. o 18,00 - 18,30 hod. u nás na Katedre pedológie a geológie. Hovoriť budeme o termíne, čase odchodu, programe, strave, doprave, vybavení a ďalších potrebných záležitostiach. Zároveň budeme papať a degustovať a budeme sa aj tešiť, že ideme spoločne na 17-tu (!!!) exkurziu ... Kto chce ísť do Tatier mal by sa zúčastniť ...

doc. Chlpík